மலேசிய இந்தியர்களுக்கு இத்தனை அரசியல் கட்சிகள்... நடப்பது என்ன? Political parties for Indians : Are there too many ?