மனுஷன் இப்படித்தான் இருந்தான்; இப்போ எப்படியெல்லாம் ஆயிட்டான்?

இயற்கை
Typography

 லண்டன், ஜன.31- 'இந்த மனுஷன் என்ன ஆட்டம் போடுறான் பாருங்க' என்று யாராவது அலுத்துக் கொள்வதை நாம் அடிக்கடி கேட்டு இருப்போம். ஆனால் அத்தகைய மனிதன், ஒரு மில்லி மீட்டர் அளவைக் கொண்ட ஒரு நுண்ணிய கடல் உயிரினத்தில் இருந்துதான் வந்தான் என்று இப்போது விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் என்பது ஓர் ஆச்சர்யமான விஷயம்...!

மனிதனின் மிக மூத்த மூதாதையர் யார் என விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இந்த மூத்த மூதாதையரில் இருந்து தான் மனிதன் உள்பட பல்வேறு உயிரினங்கள் தோன்றியுள்ளன. மிக நேர்த்தியாக, பதப்பட்டநிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட படிமத் தடயங்கள் கிட்டத்தட்ட 54 கோடி ஆண்டுகளைக் கடந்தது என்று அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளார்.

மிக நுண்ணிய கடல்வாழ் விலங்காக இது கருதப்படுகிறது. 'சாக்கோரைத்தஸ்' என்றழைக்கப்படும் இந்த பூர்வ உயிரினம் தான் பல விலங்குகளுக்கு மூதாதை. குறிப்பாக, முதுகெலும்புள்ள விலங்குகளுக்கு இதுதான் மூதாதை.  கடல் படுகையில் மணல்களுக்கிடையே இது வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது.

பிந்த நுண்ணிய உயிரினம் தனது பரிணாம வளர்ச்சிப் பாதையில், மீன்களாகி பின்னர் பல்வேறு வடிவங்கள் கண்டு படிப்படியாக மனித இனத்திற்கு வளர்ச்சி கண்டது. மத்திய சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்தப் படிமத் தடயங்கள்

குறித்து 'நேட்சர்' எனப்படும் அறிவியல் சஞ்சிகை விரிவான ஆய்வு ஆதாரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இங்கிலாந்து, சீனா, மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகளின் குழு ஒன்று இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டுள்ளது.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS