'டைனோசோர்ஸ் அழிந்த போதிலும் பறவைகள் உயிர்ப் பிழைத்தது எப்படி?

இயற்கை
Typography

லண்டன், ஏப்ரல் 22- மாபெரும் விண்கற்கள் பூமி மீது மோதியதால், ஏற்பட்ட பேரழிவில் டைனோசோரஸ் இனங்கள் அழிந்துவிட்ட போதிலும், சிறிய பறவை இன டைனோசோர்ஸ்கள் அழியாமல், அதன் பரம்பரைகள் இன்று வரை நீடிப்பது எப்படி? என்று உயிரியல் சஞ்சிகை ஒன்றில் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விண்கற்கள் தாக்கத்தினால் ஏற்பட்ட அழிவு காலத்தில் நீண்ட நாள்களுக்கு பட்டினிக் கிடக்கக் கூடிய திறனை, டைனோசோர்சுகள் போன்ற சிறிய வகை பறவைகள் கொண்டிருந்ததால் தப்பிப் பிழைத்தன.

விண்கற்களால், தாக்குண்ட இந்த பூமியின் பருவநிலை முற்றிலும் மாறிப் போனது. பூமியின் புறச்சூழல் வழியாக சூரிய ஒளி உள்ளே நுழைய முடியாத நிலையில் மண்ணில் இருந்த தாவரங்கள் அழிந்தன. இதனால், தாவரங்களை உண்டு வாழும் டைனோசார்ஸ்களும் பட்டினிச் சாவுக்கு உள்ளாயின.

இதன் விளைவாக, மாமிசம் உண்ணும் விலங்களும் அடித்துத் தின்ன எதுவும் இல்லாமல் மரணித்தன. தாவரங்கள் அழிந்ததாலும், மண்ணில் சிந்திக் கிடந்த விதைகள் அழியாமல் இருந்ததால், கொத்தித் தின்னும் அலகு (மூக்கு) கொண்ட டைனோசோரஸ் பறவை இனங்கள் இந்த விதைகளைக் கொத்தித் தின்று உயிர் வாழ்ந்தன. 

மீண்டும் பூமி உயிரினங்கள் செழிக்க போதுமான அடிப்படைகளைப் இந்தப் பூமி பெறும் வரையில், இந்த வகை டைனோசோர்ஸ் பறவைகளின் பரம்பரை மெல்லத் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்ததால்தான், இன்றைய நவீனப் பறவைகள் அவற்றின் வாரிசுகளாக நீடித்த வண்ணம் உள்ளன.

 

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS